Velikonoční festival duchovní hudby 2012,
závěrečný koncert v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, 15.4. 2012

Franz Schubert: Lazarus oder die Feier der Auferstehung
(Lazar neboli Oslava Vzkříšení, premiéra v ČR)
libreto August Hermann Niemeyer.

Sólisté: Marie Fajtová, Kateřina can you buy viagra at walmart Kněžíková, Veronika Hajnová, Aleš Briscein, Tomáš Kořínek, Vladimír Chmelo
Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno
dirigent: Andreas Sebastian Weiser

recenze:
http://zapisnik.borisklepal.cz/lazarus-a-jeho-ceske-vzkriseni/
http://www.mhf-brno.cz/velikonocni-festival-duchovni-hudby/ohlasy-v-mediich/

Marie Fajtová v roli Marie, Fr. Schubert: Lazarus, 15.4.2012