Posledním koncertem Velikonočního festivalu byla česká premiéra Schubertova oratoria Lazarus. Provedení bylo především po stylové stránce velmi zdařilé, ducha hudby raného romantismu se podařilo vystihnout skvěle. (…) Přesnou míru se povedlo výborně odhadnout Marii Fajtové – Marie byla naprosto přesvědčivá po všech stránkách. (…)